User Tools

Site Tools


05658-conselheiro-mairinck-la-gi

Conselheiro Mairinck là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 193 km², dân số năm 2007 là 3681 người, mật độ 17,95 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05658-conselheiro-mairinck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)