User Tools

Site Tools


05663-contenda-la-gi

Contenda là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 299,037 km², dân số năm 2007 là 15509 người, mật độ 49,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05663-contenda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)