User Tools

Site Tools


05665-conthey-huy-n-la-gi

Huyện Conthey (tiếng Pháp: District du Conthey, tiếng Đức: Bezirk Conthey) là một huyện hành chính của Thụy Sĩ. Huyện này thuộc bang Bang Valais. Huyện Conthey có diện tích 234 km², dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 20412 người. Trung tâm của huyện đóng ở Conthey. Mã của huyện là 2302.[2]

05665-conthey-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)