User Tools

Site Tools


05672-cophinopoda-chinensis-la-gi

Cophinopoda chinensis
Cophinopoda chinensis.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. chinensis
Danh pháp hai phần
Cophinopoda chinensis
Fabricius, 1794

Cophinopoda chinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda chinensis được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Cophinopoda chinensis tại Wikimedia Commons
05672-cophinopoda-chinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)