User Tools

Site Tools


05673-cophinopoda-concinens-la-gi

Cophinopoda concinens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. concinens
Danh pháp hai phần
Cophinopoda concinens
Wulp, 1872

Cophinopoda concinens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda concinens được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda concinens tại Wikispecies
05673-cophinopoda-concinens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)