User Tools

Site Tools


05674-cophinopoda-garnotii-la-gi

Cophinopoda garnotii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. garnotii
Danh pháp hai phần
Cophinopoda garnotii
Guérin-Méneville, 1831

Cophinopoda garnotii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda garnotii được Guérin-Méneville miêu tả năm 1831.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda garnotii tại Wikispecies
05674-cophinopoda-garnotii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)