User Tools

Site Tools


05675-cophinopoda-pulchripes-la-gi

Cophinopoda pulchripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. pulchripes
Danh pháp hai phần
Cophinopoda pulchripes
(Bigot, 1859)

Cophinopoda pulchripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda pulchripes được Bigot miêu tả năm 1859.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda pulchripes tại Wikispecies
05675-cophinopoda-pulchripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)