User Tools

Site Tools


05677-cophura-arizonensis-la-gi

Cophura arizonensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. arizonensis
Danh pháp hai phần
Cophura arizonensis
(Schaeffer, 1916)

Cophura arizonensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura arizonensis được Schaeffer miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura arizonensis tại Wikispecies
05677-cophura-arizonensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)