User Tools

Site Tools


05678-cophura-feigei-la-gi

Cophura feigei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. feigei
Danh pháp hai phần
Cophura feigei
Kaletta, 1983

Cophura feigei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura feigei được Kaletta miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura feigei tại Wikispecies
05678-cophura-feigei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)