User Tools

Site Tools


05679-cophura-humilis-la-gi

Cophura humilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. humilis
Danh pháp hai phần
Cophura humilis
Bellardi, 1861

Cophura humilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura humilis được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura humilis tại Wikispecies
05679-cophura-humilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)