User Tools

Site Tools


05680-cophura-incertus-la-gi

Cophura incertus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. incertus
Danh pháp hai phần
Cophura incertus
Becker, 1919

Cophura incertus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura incertus được Becker miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura incertus tại Wikispecies
05680-cophura-incertus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)