User Tools

Site Tools


05681-cophura-lutzi-la-gi

Cophura lutzi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. lutzi
Danh pháp hai phần
Cophura lutzi
Curran, 1931

Cophura lutzi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura lutzi được Curran miêu tả năm 1931.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura lutzi tại Wikispecies
05681-cophura-lutzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)