User Tools

Site Tools


05682-cophura-scitula-la-gi

Cophura scitula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. scitula
Danh pháp hai phần
Cophura scitula
(Williston, 1883)

Cophura scitula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura scitula được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura scitula tại Wikispecies
05682-cophura-scitula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)