User Tools

Site Tools


05683-cophura-trunca-la-gi

Cophura trunca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. trunca
Danh pháp hai phần
Cophura trunca
(Coquillett, 1893)

Cophura trunca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura trunca được Coquillett miêu tả năm 1893.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura trunca tại Wikispecies
05683-cophura-trunca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)