User Tools

Site Tools


05684-cophura-wilcoxi-la-gi

Cophura wilcoxi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. wilcoxi
Danh pháp hai phần
Cophura wilcoxi
Kaletta, 1983

Cophura wilcoxi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura wilcoxi được Kaletta miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura wilcoxi tại Wikispecies
05684-cophura-wilcoxi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)