User Tools

Site Tools


05685-cophura-willistoni-la-gi

Cophura willistoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. willistoni
Danh pháp hai phần
Cophura willistoni
Pritchard, 1943

Cophura willistoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura willistoni được Pritchard miêu tả năm 1943.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura willistoni tại Wikispecies
05685-cophura-willistoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)