User Tools

Site Tools


05695-cordeiro-la-gi

Cordeiro là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 116,044 km², dân số năm 2007 là 19973 người, mật độ 172,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05695-cordeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)