User Tools

Site Tools


05717-coronel-fabriciano-la-gi

Coronel Fabriciano là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 221,049 km², dân số năm 2007 là 104415 người, mật độ 456 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, Belo Horizonte
05717-coronel-fabriciano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)