User Tools

Site Tools


05724-coronel-pacheco-la-gi

Coronel Pacheco là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 130,287 km², dân số năm 2007 là 2457 người, mật độ 20,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05724-coronel-pacheco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)