User Tools

Site Tools


05729-coronel-xavier-chaves-la-gi

Coronel Xavier Chaves là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 141,137 km², dân số năm 2007 là 3194 người, mật độ 23,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05729-coronel-xavier-chaves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)