User Tools

Site Tools


05736-corumb-de-goi-s-la-gi

Corumbá de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1062,457 km², dân số năm 2007 là 9957 người, mật độ 9,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05736-corumb-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)