User Tools

Site Tools


05738-corumba-ba-la-gi

Corumbaíba là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1881,71 km², dân số năm 2007 là 7487 người, mật độ 4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05738-corumba-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)