User Tools

Site Tools


05766-cratolestes-chiliensis-la-gi

Cratolestes chiliensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cratolestes
Loài (species) C. chiliensis
Danh pháp hai phần
Cratolestes chiliensis
(Macquart, 1850)

Cratolestes chiliensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cratolestes chiliensis được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cratolestes chiliensis tại Wikispecies
05766-cratolestes-chiliensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)