User Tools

Site Tools


05769-creolestes-keiseri-la-gi

Creolestes keiseri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Creolestes
Loài (species) C. keiseri
Danh pháp hai phần
Creolestes keiseri
(Carrera & Papavero, 1965)

Creolestes keiseri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Creolestes keiseri được Carrera & Papavero miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Creolestes keiseri tại Wikispecies
05769-creolestes-keiseri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)