User Tools

Site Tools


05770-creolestes-nigribarbis-la-gi

Creolestes nigribarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Creolestes
Loài (species) C. nigribarbis
Danh pháp hai phần
Creolestes nigribarbis
Philippi, 1865

Creolestes nigribarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Creolestes nigribarbis được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Creolestes nigribarbis tại Wikispecies
05770-creolestes-nigribarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)