User Tools

Site Tools


05771-creolestes-parvum-la-gi

Creolestes parvum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Creolestes
Loài (species) C. parvum
Danh pháp hai phần
Creolestes parvum
Bigot, 1878

Creolestes parvum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Creolestes parvum được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Creolestes parvum tại Wikispecies
05771-creolestes-parvum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)