User Tools

Site Tools


05772-creolestes-rubricornis-la-gi

Creolestes rubricornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Creolestes
Loài (species) C. rubricornis
Danh pháp hai phần
Creolestes rubricornis
Philippi, 1865

Creolestes rubricornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Creolestes rubricornis được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Creolestes rubricornis tại Wikispecies
05772-creolestes-rubricornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)