User Tools

Site Tools


05773-creolestes-rufescens-la-gi

Creolestes rufescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Creolestes
Loài (species) C. rufescens
Danh pháp hai phần
Creolestes rufescens
Philippi, 1865

Creolestes rufescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Creolestes rufescens được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Creolestes rufescens tại Wikispecies
05773-creolestes-rufescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)