User Tools

Site Tools


05779-crinia-la-gi

Crinia
Crinia signifera.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Myobatrachidae
Chi (genus) Crinia
Tschudi, 1838
Các loài

Xem trong bài.

Crinia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Myobatrachidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 15 loài và 7% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
05779-crinia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)