User Tools

Site Tools


05797-crix-s-la-gi

Crixás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 4661,077 km², dân số năm 2007 là 11305 người, mật độ 2,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05797-crix-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)