User Tools

Site Tools


05799-crobilocerus-engeli-la-gi

Crobilocerus engeli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Crobilocerus
Loài (species) C. engeli
Danh pháp hai phần
Crobilocerus engeli
Geller-Grimm & Hradský, 1999

Crobilocerus engeli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Crobilocerus engeli được Geller-Grimm & Hradský miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Crobilocerus engeli tại Wikispecies
05799-crobilocerus-engeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)