User Tools

Site Tools


05807-crotaphatrema-la-gi

Crotaphatrema
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Scolecomorphidae
Chi (genus) Crotaphatrema
Nussbaum, 1985

Crotaphatrema là một chi động vật lưỡng cư trong họ Scolecomorphidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Crotaphatrema bornmuelleri (Werner, 1899)
  • Crotaphatrema lamottei (Nussbaum, 1981)
  • Crotaphatrema tchabalmbaboensis Lawson, 2000
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
05807-crotaphatrema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)