User Tools

Site Tools


05811-cruz-do-esp-rito-santo-la-gi

Cruz do Espírito Santo là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 195,596 km², dân số năm 2007 là 15138 người, mật độ 77,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05811-cruz-do-esp-rito-santo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)