User Tools

Site Tools


05813-cruz-machado-la-gi

Cruz Machado là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1477,372 km², dân số năm 2007 là 19011 người, mật độ 12,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05813-cruz-machado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)