User Tools

Site Tools


05821-cruzeiro-do-sul-la-gi

Cruzeiro do Sul là một đô thị thuộc bang Acre, Brasil. Đô thị này có diện tích 7925 km², dân số năm 2007 là 86725 người, mật độ 10,94 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05821-cruzeiro-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)