User Tools

Site Tools


05831-ctenodontina-martini-la-gi

Ctenodontina martini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenodontina
Loài (species) C. martini
Danh pháp hai phần
Ctenodontina martini
Fisher, 1992

Ctenodontina martini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenodontina martini được Fisher miêu tả năm 1992.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenodontina martini tại Wikispecies
05831-ctenodontina-martini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)