User Tools

Site Tools


05832-ctenota-armeniaca-la-gi

Ctenota armeniaca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenota
Loài (species) C. armeniaca
Danh pháp hai phần
Ctenota armeniaca
Paramonov, 1930

Ctenota armeniaca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenota armeniaca được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenota armeniaca tại Wikispecies
05832-ctenota-armeniaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)