User Tools

Site Tools


05833-ctenota-asiatica-la-gi

Ctenota asiatica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenota
Loài (species) C. asiatica
Danh pháp hai phần
Ctenota asiatica
Lehr, 1964

Ctenota asiatica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenota asiatica được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenota asiatica tại Wikispecies
05833-ctenota-asiatica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)