User Tools

Site Tools


05834-ctenota-coerulea-la-gi

Ctenota coerulea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenota
Loài (species) C. coerulea
Danh pháp hai phần
Ctenota coerulea
Becker, 1913

Ctenota coerulea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenota coerulea được Becker miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenota coerulea tại Wikispecies
05834-ctenota-coerulea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)