User Tools

Site Tools


05836-ctenota-molitrix-la-gi

Ctenota molitrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ctenota
Loài (species) C. molitrix
Danh pháp hai phần
Ctenota molitrix
Loew, 1873

Ctenota molitrix là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ctenota molitrix được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenota molitrix tại Wikispecies
05836-ctenota-molitrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)