User Tools

Site Tools


05889-cyanonedys-hornii-la-gi

Cyanonedys hornii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyanonedys
Loài (species) C. hornii
Danh pháp hai phần
Cyanonedys hornii
Hermann, 1912

Cyanonedys hornii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyanonedys hornii được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyanonedys hornii tại Wikispecies
05889-cyanonedys-hornii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)