User Tools

Site Tools


05890-cyanonedys-leucura-la-gi

Cyanonedys leucura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyanonedys
Loài (species) C. leucura
Danh pháp hai phần
Cyanonedys leucura
Hermann, 1912

Cyanonedys leucura là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyanonedys leucura được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyanonedys leucura tại Wikispecies
05890-cyanonedys-leucura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)