User Tools

Site Tools


05891-cyanonedys-lugubris-la-gi

Cyanonedys lugubris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyanonedys
Loài (species) C. lugubris
Danh pháp hai phần
Cyanonedys lugubris
Hermann, 1912

Cyanonedys lugubris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyanonedys lugubris được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyanonedys lugubris tại Wikispecies
05891-cyanonedys-lugubris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)