User Tools

Site Tools


05893-cylicomera-rubrofasciata-la-gi

Cylicomera rubrofasciata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cylicomera
Loài (species) C. rubrofasciata
Danh pháp hai phần
Cylicomera rubrofasciata
Lynch & Arribálzaga, 1881

Cylicomera rubrofasciata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cylicomera rubrofasciata được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1881.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cylicomera rubrofasciata tại Wikispecies
05893-cylicomera-rubrofasciata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)