User Tools

Site Tools


05895-cyrtophrys-attenuatus-la-gi

Cyrtophrys attenuatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtophrys
Loài (species) C. attenuatus
Danh pháp hai phần
Cyrtophrys attenuatus
(Loew, 1851)

Cyrtophrys attenuatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtophrys attenuatus được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtophrys attenuatus tại Wikispecies
05895-cyrtophrys-attenuatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)