User Tools

Site Tools


05896-cyrtophrys-facialis-la-gi

Cyrtophrys facialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtophrys
Loài (species) C. facialis
Danh pháp hai phần
Cyrtophrys facialis
Curran, 1935

Cyrtophrys facialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtophrys facialis được Curran miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtophrys facialis tại Wikispecies
05896-cyrtophrys-facialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)