User Tools

Site Tools


05897-cyrtophrys-lynchii-la-gi

Cyrtophrys lynchii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtophrys
Loài (species) C. lynchii
Danh pháp hai phần
Cyrtophrys lynchii
Brèthes, 1904

Cyrtophrys lynchii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtophrys lynchii được Brèthes miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtophrys lynchii tại Wikispecies
05897-cyrtophrys-lynchii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)