User Tools

Site Tools


05899-cyrtopogon-annulatus-la-gi

Cyrtopogon annulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. annulatus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon annulatus
Hermann, 1906

Cyrtopogon annulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon annulatus được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon annulatus tại Wikispecies
05899-cyrtopogon-annulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)