User Tools

Site Tools


05901-cyrtopogon-bimaculus-la-gi

Cyrtopogon bimaculus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. bimaculus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon bimaculus
Walker, 1851

Cyrtopogon bimaculus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon bimaculus được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon bimaculus tại Wikispecies
05901-cyrtopogon-bimaculus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)