User Tools

Site Tools


05902-cyrtopogon-centralis-la-gi

Cyrtopogon centralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. centralis
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon centralis
Loew, 1871

Cyrtopogon centralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon centralis được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon centralis tại Wikispecies
05902-cyrtopogon-centralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)